Σύλλογος Πολυτέκνων Λιβαδειάς

Έτος Ίδρυσης 1929

 

  • Προελέγχει τα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλει στην Ανώτατη Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας για την απόδοση της πολυτεκνικής ιδιότητας στους νέους πολύτεκνους (μέγιστος απαιτούμενος χρόνος 1 μήνας) 
  • Παρέχει στα μέλη τα χορηγούμενα από την Α.Σ.Π.Ε. πιστοποιητικά πολυτεκνικής ιδιότητας για κάθε νόμιμη χρήση, όπως: 
  • Αναζήτηση εργασίας βάσει των Νόμων Μετεγγραφή φοιτητών Διορισμό στο Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα 
  • Μειωμένη στρατιωτική θητεία Αγορά αυτοκινήτου κ.α. (μέγιστος απαιτούμενος χρόνος 1 εβδομάδα) 
  • Διανέμει στα μέλη τα προσφερόμενα προϊόντα του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης 
  • Παρεμβαίνει όταν απαιτείται, σε τοπικό επίπεδο, για την επίλυση προβλημάτων των μελών 
  • Συνεργάζεται απόλυτα με την Α.Σ.Π.Ε. στην προώθηση των αιτημάτων των πολύτεκνων οικογενειών
  • Πραγματοποιεί εορταστικές εκδηλώσεις και βραβεύει κάθε χρόνο τις νέες πολύτεκνες οικογένειες και τα παιδιά που αριστεύουν στο Γυμνάσιο, Λύκειο ή επιτυγχάνουν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της πατρίδας μας
  • Εκδίδει ψηφίσματα, διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει σε ορισμένα φόρα σε τοπικό επίπεδο για την προβολή της πολύτεκνης οικογένειας και των θεμάτων που την απασχολούν.

Αναζήτηση