Σύλλογος Πολυτέκνων Λιβαδειάς

Έτος Ίδρυσης 1929

Πάγια Αιτήματα Πολυτέκνων

 

  • Αύξηση πολυτεκνικού επιδόματος στα επίπεδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  • Ανάσχεση του ανεξέλεγκτου μεταναστευτικού ρεύματος που αφαιρεί θέσεις εργασίας από της ελληνικές οικογένειες και ιδιαίτερα τις πολύτεκνες οικογένειες 
  • Να διατηρηθεί το δικαίωμα σύνταξης στην πολύτεκνη μητέρα με μειωμένη υπηρεσία
  • Να επιτρέπεται στους πολύτεκνους η κατοχή δεύτερης θέσης εργασίας

Αναζήτηση